Brzezowa 97
32-740 Łapanów
603-81-80-81
grzegorz.kurzeja@o2.pl
Odwodnienia, transport kruszyw, brukarstwo

Oferta

Transport kruszyw

Kruszywa drogowe, piaski wysiewki spóła ziemia itp. posiadamy własną flotę transportową samochodów dostawczych i ciężarowych.

Odwodnienia

Przy pracach brukarskich zajmujemy się odwodnieniem budynków, dróg, posesji przy użyciu peszli odwadniających, odwodnień liniowych acodrein, kratek odpływowych, czyszczaków podrynnowych i geotkaniny

​Brukarstwo

Kompleksowe układanie kostki brukowej: drogi, chodniki, parkingi, opaski, schody, tarasy, wjazdy, niwelacja i plantowanie terenu, formowanie i umacnianie skarp. Wywóz urobku [ziemi] własnym sprzętem, dojeżdżając nawet w najtrudniejsze warunki.